Formularz rejestracyjny

Apteka

Dane uczestnika programu

Informujemy, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu BIOsfera pharmacien. Administratorem danych osobowych jest NAOS Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-703, ul. Dekerta 24. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i prawo ich poprawienia.

Po wypełnieniu formularza na Pani/Pana adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, login i hasło.